سازه های زیرزمینی و تونل

سازه های زیرزمینی و تونل

مدیران شرکت فراز عمران تدبیر با بیش از دو دهه تجربه در مدیریت و اجرای انواع تونلها و با داشتن ماشن آلات و تجهیزات مناسب، توانایی اجرای پروژه های تونل با هر مقدار پیچیدگی را دارند . پروژه های زیر با مشارکت مدیران شرکت فراز عمران تدبیر انجام گرفته است :
تونل انحراف آب سد کینه ورس
تونل بلیتی
تونل انحراف آب سد چپرآباد
خط دو مترو تهران
تونل Shak Pak baba در قزاقستان
تونل دوقلوی البرز در آزاد راه تهران شمال
تونلهای راه آهن زرغان به شیراز
خط 6 مترو تهران