پیمانکاری عمومی

پیمانکاری عمومی

 انتخاب پیمانکار عمومی یکی از محبوب ترین روش های اجرای یک پروژه است. در این روش، پیمانکار  مسئول انجام خدمات ساخت و ساز مشخص با قیمت ثابت است،  که قبلا بین مالک و پیمانکار موافقت شده است.
اگر چه ممکن است روش های دیگر اجرای یک  پروژه آشنا تر باشد، اما اغلب گران تر و وقت گیر تر از گزینه های دیگر است و خطرات بین کارفرما و پیمانکار به اشتراک گذاشته می شوند. در این روش تغییر در هزینه های ساخت و ساز در طول اجرای کار به پیمانکار منتقل می شود، اما در عین حال کارفرما از افزایش هزینه های ناشی از روش های دیگر اجرای کار محافظت می شود. علاوه بر این، اشتباهات یا نادیده گرفتن بعضی از موارد اجرایی در  طراحی یا سایر تاخیر ها می تواند زمان بندی برنامه را تغییر داده و هزینه ها را افزایش دهد.
سایقه اجرایی ما اثبات میکند که اگر در اچرای پروژه به فراز عمران تدبیر به عنوان پیمانکار عمومی تکیه می کنید،هیچ نگرانی از  از کیفیت کار و خدمات به موقع نخواهید داشت. استانداردهای اجرایی و مدیریت زمان بندی ، که از اصول اعتقادی ما نشات میگیرد تضمین کننده این موارد است . ما پیشنهادات رقابتی در مورد کار و زمانبندی را ارائه می دهیم و قبل از اجرا  هرگونه مشکل عمده با طراحی که ممکن است  به افزایش زمان و هزینه های غیر منتظره منجر شود، پیشبینی میکنیم.این خدمات  ” فراتر از” خدمات معمولی  مشتری محوری است که شما می توانید با اعتماد به ما از کل تیم فراز عمران تدبیر انتظار داشته باشید .

 

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project