تونل سازی و سازه های زیرزمینی

تونل سازی و سازه های زیرزمینی

     مدیران شرکت فراز عمران تدبیر با بیش از دو دهه تجربه در مدیریت و اجرای انواع تونلها و با داشتن ماشن آلات و تجهیزات مناسب، توانایی اجرای پروژه های تونل با هر مقدار پیچیدگی را دارند . پروژه های زیر با مشارکت مدیران شرکت فراز عمران تدبیر انجام گرفته است :

  • تونل انحراف آب سد کینه ورس
  • تونل بلیتی
  • تونل انحراف آب سد چپرآباد
  • خط دو مترو تهران
  • تونل Shak Pak baba در قزاقستان
  • تونل دوقلوی البرز در آزاد راه تهران شمال
  • تونلهای راه آهن زرغان به شیراز
  • خط 6 مترو تهران
  • راه و تونل گرمسار

If you can envision it, than we can build it tell us more about your project